อย่างที่ได้รับทราบกันว่า เว็บไซต์บ้านราษฏร์ ได้ปิดทำการแล้วนั้น
ถึงแม้ บ้านราษฏร์ จะปิดตัวลง แต่คิดว่าคงไม่นานครับ

ในช่วงนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ที่สมาชิกบ้านราษฏร์ท่านหนึ่งได้สร้างมาใหม่ 
และได้ฝากบอกไปถึงสมาชิกบ้านราษฏร์ทุกคน

 สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ ที่นี่ครับ


เว็บไซต์ ไทยเสรี ครับ